Amplifikacja zmienionych samoreaktywnych odpowiedzi limfocytów T cytopla-tycznych przez klonowane, allospecyficzne ludzkie komórki Th.

Badano wpływ klonowanej allospecyficznej ludzkiej komórki Th, zwanej 86, na wytwarzanie in vitro zmienionych autoreaktywnych cytolitycznych limfocytów T (CTL). Wykorzystując indukcję zmienionej haptenowo autoreaktywnej CTL jako modelu dla odporności komórkowej zależnej od guza lub nowotworu, ustaliliśmy, że obecność niewielkiej liczby komórek klonu 86 znacznie zwiększyła wytwarzanie zmodyfikowanych haptenowo autoreaktywnych CTL. Komórki zabójcze indukowane należą do podgrupy CD4-, CD8 +, są specyficzne dla autologicznych stymulowanych haptenem komórek obecnych w hodowli i są ograniczone do MHC klasy I. CTL indukowane w tych warunkach hodowli są łatwo ekspandowane w obecności IL-2 z utrzymaniem skutecznego i określonego zmienionego zabijania. Interesujące, komórki klonu 86 preferencyjnie wzmacniają wzrost komórek T CD8 + i selektywnie amplifikują zmienioną auto-cytolizę, ale nie aktywność komórek NK. Chociaż komórki klonu 86 in vitro pośredniczą w pomocy w generowaniu CTL poprzez wytwarzanie limfokin (IL-4, ale niewiele IL-2), można sobie wyobrazić strategie immunoterapeutyczne dla chorób człowieka, które obejmują adoptywne przeniesienie komórek Th funkcjonalnie analogicznych do klonu 86.

Czytaj więcej artykułów medycznych...