Angioplastyka balonowa wzmacnia ekspresję receptorów angiotensyny II AT1 w neointimy aorty szczura.

Angiotensyna II jest wazoaktywnym peptydem i może działać jako czynnik wzrostu w komórkach mięśni gładkich naczyń. Eksperymentalne uszkodzenie aorty szczura powoduje szybką migrację przyśrodkowych komórek mięśni gładkich i ich proliferację, co powoduje tworzenie się nowych błon wewnętrznych. Zbadaliśmy, stosując autoradiografię ilościową, ekspresję podtypów receptora angiotensyny II AT1 i AT2 oraz enzymu konwertującego angiotensynę w neointimy powstałej w aorcie piersiowej szczura 15 dni po urazie balonu-cewnika. W przeciwieństwie do normalnej ściany aorty, która zawierała zarówno receptory AT1, jak i AT2 (odpowiednio 80% i 20%), komórki neointymalne ekspresjonowały prawie wyłącznie receptory AT1 angiotensyny II. Pozorna liczba tych receptorów była czterokrotnie wyższa w neointimie w porównaniu z normalną ścianą aorty. Powinowactwo neointimalnych receptorów do angiotensyny II lub do antagonisty receptora AT1, losartanu, nie różniło się od tych w normalnej ścianie aorty. Wiązanie enzymu konwertazy angiotensyny w neointimy nie różniło się od tego w ośrodku nie zdrowej aorty. Nasze dane sugerują, że receptory angiotensyny II AT1 mogą odgrywać istotną rolę w indukowanej przez urazy proliferacji i migracji mięśni gładkich naczyń.

Czytaj więcej artykułów medycznych...