Antysensowne oligonukleotydy interleukiny-6 hamują wzrost ludzkich linii komórek szpiczaka.

Wykazano, że IL-6 jest czynnikiem wzrostu plazmocytomy u myszy i uważa się, że odgrywa ona kluczową rolę w rozwoju ludzkiego szpiczaka mnogiego. Zbadaliśmy wymagania IL-6 dla wzrostu dwóch ludzkich linii komórek szpiczaka, U266 i RPMI 8226. Te linie komórkowe wydzielały niewielkie ilości IL-6 (20 U / ml) i zawierały mRNA IL-6. Receptory IL-6 były wykrywalne na powierzchni komórek złośliwych za pomocą immunofluorescencji. Przeciwciała przeciwko IL-6 nie zmieniały proliferacji tych komórek szpiczaka. Zmniejszenie zależne od dawki nastąpiło jednak w wychwycie [3H] -tymidyny w obecności antysensownych (i niesensownych) oligodeoksynukleotydów IL-6; w obecności antygenu 20 mikroM IL-6 zaobserwowano odpowiednio 80 i 95% hamowanie proliferacji komórek U 266 i RPMI 8226. Wyniki te dostarczają silnych dowodów na autokrynną proliferację komórek szpiczaka IL-6, które mogą wystąpić w wyniku interakcji między IL-6 a receptorem IL-6.

Czytaj więcej artykułów medycznych...