Autologiczne komórki T tworzące rozety jako komórki odpowiedzi w ludzkiej autologicznej reakcji mieszanych limfocytów.

Autologiczne komórki tworzące rozety (komórki tar) mają charakterystykę powierzchniową i funkcjonalną pre-tyktycznych prewitów, a wśród tych cech są pewne, które zostały zidentyfikowane w komórce reakcyjnej autologicznej reakcji mieszanych limfocytów (AMLR). Dlatego też zrobiliśmy AMLR z krążącymi jednojądrzastymi komórkami od normalnych osobników, wykorzystując jako odpowiadające komórki albo całkowite komórki T, komórki T zubożone w komórki Tar, albo oczyszczone komórki Tar. Reakcja komórek Tar w AMLR była znacznie większa niż w przypadku wszystkich limfocytów T, które reagowały znacznie bardziej niż limfocyty T zubożone w tar. Odwrotnie, komórki Tar reagowały mniej niż całkowite limfocyty T lub komórki T zubożone w komórki Tar w allogenicznych reakcjach mieszanych limfocytów. Rosnąca liczba komórek Tar spowodowała znacznie większą odpowiedź AMLR, zarówno samą, jak i dodaną do zmniejszających się ilości komórek T zubożonych w tar, aby utrzymać stałą liczbę komórek T w układzie. Komórki tar to komórki odpowiedzi w AMLR, ale nie w allogenicznych reakcjach mieszanych limfocytów.

Czytaj więcej artykułów medycznych...