Badania kinetyczne i kinetyczne wapnia w idiopatycznej hiperkalciurii

Wagi wapniowe i badania kinetyki wapnia z użyciem 47Ca przeprowadzono u dziewięciu mężczyzn z idiopatyczną hiperkalciurią iu trzech zdrowych mężczyzn. Ostra redukcja spożycia wapnia u ośmiu pacjentów z idiopatyczną hiperkalciurią spowodowała zmniejszenie wydalania wapnia z moczem, przy czym ta ostatnia pozostała podwyższona powyżej tej zgłaszanej u zdrowych osób na diecie o niskiej zawartości wapnia. Pacjenci z hiperkalciurią mieli powiększoną mieszalną pojemność wapnia, zwiększoną szybkość obrotu wapnia, zwiększone tworzenie kości i szybkość resorpcji kości oraz podwyższoną rzeczywistą szybkość wchłaniania wapnia w jelitach, przy czym zwiększenie tych trzech ostatnich parametrów było proporcjonalne do wzrostu szybkości obrotu . Udział frakcji wapnia wydalanej z moczem był podwyższony, natomiast spadek endogennego wydalania wapnia w kale. Przedstawiono argumenty przemawiające za koncepcją, że pierwotną nieprawidłowością w idiopatycznej hiperkalciurii nie jest hiperprecypitcja wapnia w nerkach ani jelitowa hiperreceptorpcja wapnia, ale bardziej zasadnicze zaburzenie metabolizmu wapnia, z jeszcze nieznanej przyczyny, prowadzące do wysokiego obrotu wapnia.

Czytaj więcej artykułów medycznych...