Badanie molekularne niedoboru fosforybozylotransferazy hipoksantyna-guanina u człowieka.

Scharakteryzowaliśmy 24 niespokrewnionych pacjentów z niedoborem enzymu, fosforybozylotransferazą hipoksantynowo-guaninową (HPRT), aby lepiej zrozumieć naturę i spektrum mutacji, które leżą u podstaw tej odziedziczonej prototypem choroby. Linie komórek limfoblastów pochodzące od każdego pacjenta analizowano na wielu poziomach molekularnych, w tym strukturze i funkcji resztkowego enzymu HPRT, informacyjnego RNA (mRNA) i genu. Nasze badania wykazują, co następuje: (a) co najmniej 16 z 24 pacjentów reprezentuje unikalne i niezależne mutacje w genie strukturalnym HPRT; (b) większość linii komórkowych ma normalne ilości mRNA, ale niewykrywalne ilości enzymu; (c) 33% pacjentów zachowuje znaczne ilości strukturalnie zmienionych, funkcjonalnie nieprawidłowych wariantów enzymu HPRT; i (d) mniejszość pacjentów jest pozbawiona zarówno enzymu jak i mRNA, prawdopodobnie reprezentując przykłady aberracji w ekspresji genów. Nasze badania dostarczają bezpośrednich dowodów na znaczną heterogenność genetyczną w tym zaburzeniu i ilustrują rodzaje mutacji i mutacyjnych konsekwencji, które leżą u podstaw dziedzicznej choroby u ludzi.

Czytaj więcej artykułów medycznych...