Bezpośrednie zapisy temperatury w drzewie tracheoskronowym u normalnego człowieka.

W celu ustalenia, jak głęboko wdychane powietrze może przedostać się do dróg oddechowych przed doprowadzeniem do warunków ciała, zmierzyliśmy temperaturę w drogach oddechowych przedniego odcinka podstawnego prawego dolnego płata u pięciu normalnych osobników, podczas gdy oni oddychali powietrzem w temperaturze poniżej zera i warunki otoczenia. Podczas spokojnego oddychania większość ogrzewania dostarczanego gazu odbywała się w górnych drogach oddechowych zgodnie z oczekiwaniami. Jednak wraz ze wzrostem obciążenia termicznego szybkimi wdechami, zimnym powietrzem i hiperwentylacją temperatura dalszych dróg oddechowych stopniowo spadała, a punkt, w którym napływające powietrze dotarło do warunków ciała, wniknął głęboko w obrzeże płuc. Odkrycia te pokazują, że transfer ciepła i wody nie jest zlokalizowany w jednym regionie, ale raczej jest procesem ciągłym, który rozpoczyna się w chwili, gdy powietrze dostaje się do organizmu i obejmuje tyle dróg oddechowych, ile potrzeba, aby ukończyć zadanie.

Czytaj więcej artykułów medycznych...