Bromodeoksyurydyna w guzach i chromosomach wykrywana za pomocą przeciwciała monoklonalnego.

Stosując przeciwciało monoklonalne do bromodeoksyurydyny (BUdR) i immunohistochemię, zmierzyliśmy inkorporację tego analogu tymidyny do DNA normalnych i złośliwych komórek człowieka eksponowanych in vivo. BUdR podawany w postaci stałej infuzji dożylnej przez 12 lub 24 h dziennie przez okres do 13 dni powodował w stanie stacjonarnym poziom 10 (-6) M podczas infuzji. Wykazaliśmy szerokie włączenie BUdR do obu normalnych komórek skóry, normalnego szpiku kostnego i komórek czerniaka złośliwego. Ponadto infuzja BUdR była odpowiednia do zidentyfikowania wymiany chromatyd siostrzanych z chromosomów ludzkiego szpiku eksponowanych in vivo. Stosując tę stałą infuzję zaobserwowano znaczną, ale odwracalną (ostrą) toksyczność przy mielosupresji i nadwrażliwości skóry na skórę. Te techniki, które są znacznie mniej kłopotliwe i czasochłonne niż użycie radioaktywnych izotopów tymidyny, mogą być wykorzystane do dalszych badań na ludzi w zakresie kinetyki komórkowej i replikacji chromosomów zarówno w komórkach prawidłowych, jak i złośliwych.

Czytaj więcej artykułów medycznych...