Cykliczne nukleotydy osłabiają zmiany wywołane przez trombinę w parametrach płytek Antyport Na / H. Rola cytozolowego Ca.

W pracy tej badaliśmy rolę cyklicznych nukleotydów w modulowaniu parametrów anty-kranu Na / H w ludzkich płytkach krwi. Nitroprusyd sodu i iloprost, jak również cykliczne analogi nukleotydów, zastosowano do podniesienia poziomu cAMP i cGMP w komórkach. Cykliczne nukleotydy odwracały wywołane przez trombinę przesunięcie zasadowe w cytosolowym punkcie nastawy pH i aktywność antyportu Na / H, jednocześnie z atenuacją indukowanego trombiną wzrostu wolnego Ca w cytozolu. Nie zaobserwowano wpływu cyklicznych nukleotydów na płytki krwi nietraktowane trombiną lub płytki krwi poddane działaniu 12-octanu 12-mirystynianu forbolu. cAMP nie odwracał wywołanych jonomycyną zmian w parametrach przeciwporażeniowych Na / H. Podsumowując, obserwacje te wskazują, że cykliczne nukleotydy modulują antagonistę Na / H w ludzkich płytkach krwi poprzez ich wpływ na zmiany wywołane przez trombinę w cytozolowym wolnym Ca. Można przypuszczać, że efekt ten zachodzi dla innych agonistów, które stymulują fosfolipazę C, podnoszą Ca bez cytozoli i aktywują antycypację Na / H przez mechanizmy niezależne od kinazy białkowej C i kinaz białkowych C.

Czytaj więcej artykułów medycznych...