Cyklosporyna a. Hamowanie eksperymentalnego autoimmunologicznego zapalenia błony naczyniowej u szczurów Lewisa.

Opisano tu cyklosporynę A (CS-A), selektywny inhibitor limfocytów T, aby zapobiec zapaleniu naczyniówki wywołanemu antygenem S (S-Ag) u szczurów Lewisa. S-Ag, występujący we wszystkich siatkówkach ssaków, wykazuje właściwości bodźcowopodobnych w warunkach eksperymentalnych, a pacjenci z pewnymi jednostkami uoditycznymi wykazują odpowiedzi komórkowe na ten antygen. Codzienne leczenie CS-A (10 mg / kg) rozpoczęło się w tym samym dniu, w którym immunizacja S-Ag całkowicie hamowała rozwój zapalenia błony naczyniowej w tym doświadczalnym modelu autoimmunologicznym. Ponadto większa dawka CS-A (40 mg / kg) skutecznie zapobiegła procesowi chorobowemu, gdy terapia rozpoczęła się 7 dni po immunizacji S-Ag. Stwierdzono, że miana przeciwciał anty-S-Ag są podobne u szczurów, które są chronione lub nie są chronione CS-A. Nasze dane wspierają silnie potrzebę udziału komórek T w tym modelu choroby. Ponieważ choroba zapalna oczu jest ważną przyczyną zaburzeń widzenia, dane sugerują ponadto, że CS-A może być użyteczny w leczeniu pacjentów z trudnym do usunięcia zapaleniem błony naczyniowej oka.

Czytaj więcej artykułów medycznych...