Czynnik stymulujący kolonię granulocytów i makrofagów indukuje wydzielanie cytokin przez ludzkie leukocyty wielojądrowe.

Czynnik stymulujący kolonię granulocytów i makrofagów (GM-CSF) jest znany jako induktor proliferacji i aktywacji funkcjonalnej komórek mieloidalnych. Badanie to zostało przeprowadzone w celu dokładniejszego scharakteryzowania wpływu GM-CSF na leukocyty wielojądrzastkowe (PMN). Korzystając z analizy Northern blot, pokazujemy, że PMN są zdolne do akumulowania mRNA dla różnych cytokin, w tym czynnika martwicy nowotworów-alfa (TNF-alfa); G-CSF i M-CSF, z których wszystkie są zaangażowane w zapalenie i hematopoezę. Testy biologiczne i testy immunologiczne wykazują, że PMN tłumaczy te mRNA, z wyjątkiem TNF-alfa, do białek sekrecyjnych. Jednakże ekspresja tych cytokin zależy od stymulacji przez sygnały egzogenne, preferencyjnie dostarczone przez limfokin GM-CSF pochodzący z limfocytów T. Stymulacja hematopoezy i amplifikacja mechanizmów obronnych po aktywacji limfocytów T może zatem obejmować nie tylko monocyty, ale także PMN, typ komórek wcześniej uważany za nieaktywny biosyntetycznie.

Czytaj więcej artykułów medycznych...