Czynniki genetyczne w metabolizmie lipoprotein. Analiza genetycznego krzyżowania między wsobnymi szczepami myszy NZB / BINJ i SM / J z zastosowaniem kompletnego podejścia do mapy sprzężenia.

Krzyż genetyczny skonstruowano z dwóch rodzicielskich wsobnych szczepów myszy, NZB / BINJ i SM / J, które różnią się znacznie pod względem poziomu lipoprotein w osoczu. Wartości lipidów i apolipoprotein osocza mierzono w 184 potomstwie F2 na normalnej karmie dla dzieci i diecie miażdżycowej. Markery genetyczne były typowane w 126 loci obejmujących wszystkie chromosomy za wyjątkiem Y. Analiza statystyczna ujawniła znaczące powiązanie lub sugestywne połączenie poziomów lipoprotein z markerami na wielu chromosomach. Markery chromosomu 1 były powiązane z poziomami cholesterolu całkowitego (lod 5,9) i cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) (lod 8.1), markery chromosomu 5 były powiązane z poziomami cholesterolu całkowitego (6,7) i cholesterolu HDL (5, 6), oraz Markery chromosomu 7 były powiązane z poziomami całkowitych triglicerydów w osoczu (lod 5.1) i wolnych kwasów tłuszczowych (lod 5.6). Poziom apoAII w osoczu był związany z genem apoAll (lod score 19,6) i był silnie skorelowany z poziomem cholesterolu HDL w osoczu (r = 0,63, P = 0,0001), co wskazuje, że ekspresja apoAII wpływa na poziomy cholesterolu HDL. Badania molekularne sugerują, że różnice strukturalne w polipeptydzie apoAII obu szczepów mogą przyczyniać się do różnic w klirensie białka.

Czytaj więcej artykułów medycznych...