Hamujące działanie met-enkefaliny na uwalnianie ACTH u człowieka.

W celu zbadania mechanizmu działania met-enkefaliny (FK 33824) na oś przysadkowo-nadnerczową, ośmiu normalnych ochotników płci męskiej poddano testowi stymulacji ACTH. Lizine-vasopressing (LVP), 5 IU, wstrzykiwano domięśniowo po wstępnym traktowaniu 0,5 mg FK 33824 im lub placebo. U sześciu pacjentów ponownie podawano opiaty przed pojedynczym wstrzyknięciem 0,25 mg ACTH. W regularnych odstępach czasu zbierano próbki beta 1-24 im Blood, a stężenia ACTH i kortyzolu analizowano we wszystkich próbkach. LVP indukował znaczący ACTH w osoczu (P <0,05) i kortyzol (P <0,001) wzrasta. Wstępne traktowanie FK 33824 całkowicie antagonizowało działanie LVP. Ponadto podwyższenie poziomu kortyzolu po egzogennej ACTH nie było modyfikowane przez wcześniejsze podanie FK 33824. Wyciągnięto wniosek, że pochodna Met-enkefaliny FK 33824 bezpośrednio hamuje uwalnianie ACTH z przysadki bez wpływu na syntezę kortyzolu nadnercza.

Czytaj więcej artykułów medycznych...