Hormon przedarigawkowy zidentyfikowany przez wolne od komórek tłumaczenie matrycowego RNA z hiperplastycznej ludzkiej tkanki przytarczycznej.

Frakcja 8-15S RNA wyizolowana z hiperplastycznej ludzkiej tkanki przytarczyc (pierwotny rozrost komórek głównych) i przeniesiona do pozbawionego komórek ekstraktu z kiełków pszenicy kieruje syntezą białka, które ma wspólne determinanty antygenowe i peptydy tryptyczne z parathormonem i jego wcześniejszym rozpoznany natychmiastowy prekursor, hormon krzepliwości krwi. Ponadto białko zawiera peptydy tryptyczne nie występujące w hormonie oporności i migruje wolniej niż hormon krzepnięcia, zarówno na kwasie mocznikowym, jak i żelu poliakryloamidowym z dodecylosiarczanem sodu, co wskazuje, że jest on bardziej kwasowy i większy niż hormon krzepnięcia. Sekwencyjna degradacja białka bezkomórkowego Edmana, znakowana radioaktywnie [35S] metioniną, przez 25 cykli uwolniła [35S] metioninę w cyklach 1, 7, 11 i 14, co wskazuje, że końcowa sekwencja peptydu NH2 białka różni się od tej zarówno hormonu krzepliwości krwi, jak i hormonu przytarczyc. Proponujemy, aby to białko było wczesnym biosyntetycznym prekursorem ludzkiego hormonu przytarczycznego, hormonem przedjądrowoaromatycznym, analogicznym do zidentyfikowanego ostatnio w translacji in vitro bydlęcego mRNA przytarczyc.

Czytaj więcej artykułów medycznych...