Immunoglobulina G jest białkiem wydzielającym granulki alfa w postaci płytek krwi.

Wiadomo od 27 lat, że płytki krwi zawierają IgG, ale jego subkomórkowe umiejscowienie i znaczenie nigdy nie zostały jednoznacznie określone. W tych badaniach ustalono lokalizację IgG w ludzkich płytkach krwi za pomocą technik immunocytochemicznych oraz odpowiedzi IgG płytek na czynniki, które powodują wydzielanie płytek krwi. Stosując zamrożone cienkie skrawki płytek i immunogolkową sondę IgG umiejscowiono wewnątrz granulek alfa. Stymulacja trombiną powodowała równoległe wydzielanie IgG płytek krwi i dwóch znanych białek alfa-granulek, czynnika płytkowego 4 i beta-tromboglobuliny, począwszy od 0,02 U / ml i osiągając 100% przy 0,5 U / ml. Wywołane trombiną wydzielanie wszystkich trzech białek było hamowane przez prostaglandynę E1 i dibutyrylo-cykliczne AMP. Jonofor wapnia A23187 również powodował równoległe wydzielanie wszystkich trzech białek, podczas gdy ADP nie powodowało praktycznie żadnego wydzielania któregokolwiek z tych trzech. Na podstawie tych danych i przeglądu piśmiennictwa wysunięto hipotezę, że IgG w osoczu jest pobierana przez megakariocyty i dostarczana do granulatu alfa, gdzie jest przechowywana do późniejszego wydzielania przez dojrzałe płytki krwi.

Czytaj więcej artykułów medycznych...