Immunologiczne i funkcjonalne różnice pomiędzy czynnikami stymulującymi wzrost kolonii człowieka typu I i II.

Dwa różne typy czynników stymulujących kolonię (CSF) zostały ostatnio opisane w ludzkich tkankach i hodowanych liniach komórkowych. Antysurowice do oczyszczonego typu I i II CSF przygotowano u królików. Przeciwciało anty-CSF I hamuje CSF I, ale nie ma wpływu na CSF II. Hamuje krzyżowo CSF I z kilku innych ludzkich źródeł, ale nie hamuje CSF z mysich płuc lub mysich komórek L. Przeciwciało anty-CSF II hamuje aktywność CSF II, ale nie ma wpływu na CSF I. Stwierdzono radioimmunologiczny test na CSF I. Test kompetycyjnego wiązania wykazał ponadto różnice immunologiczne pomiędzy CSF I i II. Kiedy CSF II jest stosowany do stymulacji komórek szpiku ludzkiego frakcjonowanych przez prędkość sedymentacji, dwie populacje CFU-C są rozdzielane, jedna sedymentująca przy 8 mm / h i tworząca kolonie do 7 dnia, a druga sedymentująca przy 6,8 mm / h i tworząca kolonie do dnia 13. Przeciwnie, CSF I nie stymuluje wzrostu kolonii w dniu 7, ale robi to do dnia 13 w komórkach sedymentujących pomiędzy 7,2-8,5 mm / h. Wyniki te wskazują, że CSF I i II różnią się właściwościami biochemicznymi, immunologicznymi i funkcjonalnymi.

Czytaj więcej artykułów medycznych...