Indukowane przez bradykininę zmiany w obrocie fosfatydyloinozytolem w hodowanych komórkach kanalików brodawkowatych królika.

Królicze komórki brodawkowe zbierające kanaliki nerkowe wyizolowano jako homogenną populację i hodowano w hodowli pierwotnej. Komórki te utrzymywano w pełni zdefiniowanej pożywce dla zahamowania przerostu fibroblastów i dla ułatwienia znakowania endogennych fosfolipidów inozytolu za pomocą mio- [2-3H] inozytolu o wysokiej aktywności specyficznej. Komórki te wykazały morfologię, odpowiedź cyklicznego AMP i opracowanie prostaglandyny E2 (PGE2), zgodnie z poprzednimi opublikowanymi charakterystykami. Gdy komórki znakowane myo [2-3H] inozytolem były stymulowane przez bradykininę w 10 (-7) M, zaobserwowano zależne od czasu i odwracalne zmiany w rozkładzie polifosforanów inozytolu. 1,4,5-trifosforan inozytolu i 1,4-difosforan inozytolu wykazywały zależne od czasu i zależne od dawki wzrosty do maksymalnych poziomów odpowiednio 225 i 223% kontroli. Dane te wskazują, że opracowanie polifosforanów inozytolu jest biochemicznym związkiem ze stymulacją bradykininą i może odgrywać rolę w uwalnianiu PGE2 w komórkach kanalików nerkowych zbierających brodawki.

Czytaj więcej artykułów medycznych...