Inicjacyjna mutacja kodonu (AUG —- GUG) ludzkiego genu alfa1-globiny. Charakterystyka strukturalna i dowód łagodnego fenotypu talasemicznego.

alfa-globina jest kodowana przez dwa sąsiadujące geny, alfa 1 i alfa 2. Najnowsze dowody sugerują, że geny te nie są jednakowo eksprymowane i że gen alfa 2-globiny koduje większość alfa-globiny. To odkrycie mogłoby przewidywać, że mutacja talasemiczna genu alfa-2-globiny doprowadziłaby do poważniejszej utraty syntezy łańcucha alfa niż podobna mutacja genu alfa1-globiny. W poprzednim badaniu opisaliśmy defekt alfa-talasemii niedegetacyjnej w genie alfa-2-globiny, wynikający z mutacji kodonu inicjacji AUG —- ACG. W niniejszym badaniu opisujemy inną mutację kodonu inicjacji, AUG —- GUG, obecną w genie alfa 1-globiny. Mutacje kodonów inicjacji genowej alfa 1 i alfa 2-globiny skutkują podobnie obniżonymi poziomami kodowanego mRNA. Pomimo podobieństwa tych dwóch mutacji, mutant alfa 2 powoduje bardziej poważną utratę syntezy alfa-globiny i bardziej poważny kliniczny fenotyp alfa-talasemii niż odpowiadającą mu mutację genu alfa1-globiny. Różnica ta odzwierciedla dominującą rolę genu alfa-2-globiny w ogólnej syntezie alfa-globiny

Czytaj więcej artykułów medycznych...