Interferon-gamma przezwycięża glukokortykoidową supresję biosyntezy kachektyna / czynnik martwicy nowotworu przez mysie makrofagi.

Glukokortykoidy prawie całkowicie hamują syntezę przez wyizolowane makrofagi czynnika martwicy nowotworu / TNF (ang. Cachectin / tumor necrosis factor), cytokiny będącej głównym endogennym mediatorem wstrząsu septycznego. Pomimo tej skuteczności in vitro kliniczne zastosowanie glukokortykoidów nie przyniosło żadnych wyraźnych korzyści w leczeniu wstrząsu septycznego. Aby zrozumieć, jakie inne mechanizmy mogą odgrywać rolę u pacjenta z posocznicą, zbadaliśmy wpływ interferonu gamma (IFN gamma) na syntezę cachectin / TNF. Pokazujemy tutaj, że IFN gamma, chociaż sam nie będąc w stanie indukować syntezy kachektyny / TNF, wzmaga indukowane przez endotoksyny wytwarzanie cachectyny / TNF in vitro. Ponadto IFN gamma pokonał hamowanie syntezy kachektyny / TNF powodowane przez glukokortykoid, deksametazon. Te efekty IFN gamma były uwzględniane przez zwiększone poziomy mRNA cachectin / TNF. Implikacje in vivo tych badań zostały omówione z naciskiem na ich znaczenie w ludzkiej sepsie.Images

Czytaj więcej artykułów medycznych...