Interleukina-10 moduluje ekspresję genów kolagenu typu I i metaloproteazy macierzy w hodowanych fibroblastach ludzkiej skóry.

IL-10, pierwotnie wyizolowana z komórek T pomocniczych myszy, jest cytokiną o funkcjach regulacyjnych na wielu interleukinach. W tym badaniu pokazujemy, że rekombinowana ludzka IL-10 wpływa na ekspresję kilku genów zaangażowanych w syntezę macierzy pozakomórkowej i przebudowę w ludzkich kulturach fibroblastów skóry. Jak oceniano w analizach Northern blot, ekspresja genów kolagenu typu I była obniżona, podczas gdy ekspresja genu kolagenazy i genu stromelizyny była znacznie wzmocniona przez IL-10. Nie stwierdzono wpływu na tkankowy inhibitor metaloproteaz poziomów mRNA. Przejściowe transfekcje fibroblastów skóry z konstruktami reporterowymi kolagenu typu I kolagenu / transferazy acetylotransferazy chloramfenikolu wykazywały regulację w dół za pomocą IL-10, co sugeruje hamowanie na poziomie transkrypcji. W porównaniu z hodowlami kontrolnymi inkubacja z IL-10 powodowała zmniejszenie immunobarwienia hodowli fibroblastów przeciwciałami przeciwko ludzkiemu kolagenowi typu I. Przeciwnie, immunobarwienie takich kultur traktowanych IL-10 przeciwciałami przeciwko ludzkiej kolagenazie spowodowało wzrost immunobarwienia. Badanie to sugeruje rolę IL-10 w rozkładaniu i przebudowie macierzy pozakomórkowej.Stosunki

Czytaj więcej artykułów medycznych...