Kinetyka neutrofili u psa.

Wytwarzanie neutrofili u psów oszacowano na podstawie liczby neutrofilów postmitotycznych w szpiku i czasu przejścia impulsu [3H] -tymidyny. Liczba neutrofilów z postmitotią uzyskano z pomiaru erytroidalnego obrotu żelaza i liczby erytrocytów w przekrojach szpiku kostnego. Średnia wartość neutrofilów postmitotycznych szpiku u psów wynosiła 5,61 plus minus 0,56 razy 10-9 komórek / kg. Średni czas przejścia tych neutrofili obliczono na 82,1 h. Na podstawie tych danych obliczono produkcję szpiku z 1,65-krotnością 10-9 neutrofili / kg / dzień. Obrót krążących krwinek białych obojętnochłonnych mierzono oznaczeniem [3H] tymidyny i [32P] diizopropylofosforofosforanu (DF32P) neutrofili we krwi. Oznaczenie [3H] -tymidyny dało obliczony odzysk 65%, czas zniknięcia t1 / 2 6,7 h, i obliczony obrót 1,66 razy 10-9 komórek / kg / dzień. Odpowiednie wyniki z tagowaniem DF32P wynosiły 51 procent, 5,4 godziny i 2,89 razy 10-9 komórek / kg / dzień. Rozbieżność między tymi dwoma znacznikami utrzymywała się w podwójnie oznakowanych komórkach i była uważana za spowodowaną wymywaniem DF32P.

Czytaj więcej artykułów medycznych...