Klonowanie limfocytów T z odrzuconych alloprzeszczepów ludzkiej nerki. Częstotliwość wzrostu i analiza funkcjonalna / fenotypowa.

Mechanicznie zebrane limfocyty atakujące nieodwracalnie odrzucony ludzki przeszczep allogenny nerki zaszczepiono w warunkach ograniczonego rozcieńczenia w celu obliczenia częstotliwości rosnących prekursorów. Optymalną częstotliwość wzrostu (1/13) uzyskano, gdy transformowane limfocyty B dawcy Epstein-Barr (EBV) zastosowano jako stymulatory (D-BLCL) w obecności interleukiny 2 (IL-2). 55 analizowanych klonów obejmowało wszystkie T11 + i T3 +, a wszystkie eksprymowane antygeny DR (45% stanowiły T8 + i 55% T4 +). Tylko jeden klon miał podwójnie znakowaną powierzchnię (T4 + T8 +). Wszystkie komórki proliferowały znacząco przeciwko D-BLCL, chociaż klony T4 + miały znacząco krótszy średni czas podwojenia niż klony T8 +. Prawie wszystkie klony T8 + były specyficznie cytotoksyczne dla D-BLCL, podczas gdy zarówno T4, jak i T8 nie reagowały przeciwko K562, autologicznemu EBV-BLCL i zewnętrznemu EBV-BLCL. Wykrywalną IL-2 znaleziono w supernatantach hodowli tylko niewielkiej liczby klonów (wszystkie T4 +).

Czytaj więcej artykułów medycznych...