Kompleks końcowy dopełniacza C5b-9 stymuluje mitogenezę w komórkach 3T3.

Kompleks dopełniacza błony (MAC) może indukować odwracalne zmiany w przepuszczalności błony komórkowej, powodując znaczące, lecz przejściowe wewnątrzkomórkowe zmiany jonowe przy braku lizy komórek. Ponieważ strumienie jonów i cytosolowe zmiany jonowe są integralnymi etapami kaskady sygnalizacyjnej zapoczątkowanej, gdy czynniki wzrostu wiążą się z ich receptorami, postawiliśmy hipotezę, że indukowane przez MAC odwracalne zmiany przepuszczalności błony mogą stymulować proliferację komórek. Używając oczyszczonych końcowych składników dopełniacza udokumentowaliśmy mitogenne działanie MAC dla spoczynkowych mysich komórek 3T3. MAC zwiększa mitogenne działanie surowicy i PDGF, a także stymuluje proliferację komórek przy braku innych egzogennych czynników wzrostu. Mitogeneza wywołana przez MAC stanowi nowy efekt końcowego kompleksu dopełniacza, który może przyczyniać się do naprawy ogniskowej tkanki lub patologicznej proliferacji komórek lokalnie w miejscach aktywacji dopełniacza.

Czytaj więcej artykułów medycznych...