Komplement wywołuje przejściowy wzrost przepuszczalności błony w nieoznaczonych erytrocytach.

Zbadano wpływ niskich stężeń ludzkiej surowicy na erytrocyty owcy wrażliwej na przeciwciała (EA). Donoszono, że ekspozycja na niskie stężenia surowicy indukuje duży lecz przejściowy wzrost przepuszczalności błony tych EA, które nie ulegają lizie. Ta zmiana przepuszczalności błony erytrocytów spowodowała wychwyt netto Na + i spadek w komórce K +, bez wpływu na całkowitą zawartość wewnętrznego kationu. Chociaż ekspozycja na surowicę pozwala również na wychwyt netto większych cząsteczek, takich jak L-glukoza, nie prowadzi to do obrzęku komórek. Eksperymenty z sera genetycznie niedoborem w jednym z końcowych składników dopełniacza wykazały, że C8, ale nie C9, było wymagane do wytworzenia obserwowanej zmiany przepuszczalności błony. Dlatego proponujemy, że kompleks C5b-8 może pośredniczyć w przejściowym zwiększeniu przepuszczalności obserwowanej w nie zerowanych erytrocytach podczas aktywacji dopełniacza przez całą surowicę.

Czytaj więcej artykułów medycznych...