Krążące kompleksy immunologiczne i czynnik reumatoidalny immunoglobuliny A u pacjentów z mezangialną immunoglobuliną A nefropatii.

Krążące kompleksy immunologiczne (CIC) zawierające IgA i C3 były podwyższone u 48% pacjentów z nefropatią IgA; IgA1 była dominującą podklasą. IgE1-IgG CIC wykryto w 44%, IgA2-IgG CIC w 7%, a IgM-IgA1 CIC u 16% pacjentów. Nie wykryto CIC IgM-IgA2. Ultrawirowanie z gradientem sacharozy wykazało, że IgG-IgA1 CIC miały przeważnie średnicę pośrednią (13-19S), podczas gdy IgA1-C3 CIC osiadały od 11S do 19S. Przy kwaśnym pH wyizolowany CIC ujawnił obecność znacznych ilości 7S IgA. Jedna trzecia pacjentów miała podwyższony poziom czynnika reumatoidalnego w surowicy IgA (RF) zarówno w postaci polimerowej, jak i monomerycznej, pomimo normalnych poziomów IgM-RF; 87% pacjentów z podwyższonym poziomem IgA-RF miało CIC IgA1-IgG. Wyniki te wskazują, że składnik IgA1 CIC u pacjentów z nefropatią IgA niekoniecznie pochodzi z błony śluzowej i sugeruje, że część tych CIC składa się z IgA RF immunologicznie skompleksowanych z autologicznym IgG.

Czytaj więcej artykułów medycznych...