Kultura in vitro komórek eksfoliowanych w moczu przez pacjentów z cukrzycą.

Jako podejście ułatwiające zrozumienie postępu cukrzycowej choroby nerek, ocenialiśmy mocz chorych na cukrzycę i normalnych ochotników na obecność komórek, które można hodować in vitro. Wyniki sugerują, że zarówno normalna grupa kontrolna jak i pacjenci z cukrzycą, bez klinicznie wykrywalnej mikroangiopatii, złuszczają kilka komórek w moczu. W przeciwieństwie do tego, chorzy na cukrzycę z udokumentowaną retinopatią, ale bez nefropatii złuszczają znacznie większą liczbę komórek zdolnych do hodowli (5,2 komórek / 100 ml moczu), podczas gdy osoby z cukrzycą zarówno z retinopatią, jak i zaawansowaną nefropatią złuszczają jeszcze większą liczbę komórek zdolnych do hodowli (50,8 komórek / 100 ml moczu). Komórki, które są eksfoliowane i możliwe do kulturowania można podzielić na pięć różnych typów komórek w oparciu o morfologię na poziomie mikroskopu świetlnego. Złuszczone komórki rozmnażają się w gęstości klonalnej po izolacji z moczu i mają wygląd nabłonka. Dane te sugerują, że hodowla komórek z moczu może mieć wartość diagnostyczną jako wczesny wskaźnik cukrzycowej choroby nerek i stanowić wygodne, nieinwazyjne nowe źródło ludzkich komórek nabłonkowych nerki.

Czytaj więcej artykułów medycznych...