Lokalizacja miejsca wiązania tkankowego aktywatora plazminogenu z fibryną.

Funkcjonalnie aktywne łańcuchy A i B oddzielono od dwułańcuchowej postaci rekombinowanego tkankowego aktywatora plazminogenu po łagodnej redukcji i alkilowaniu. Stwierdzono, że łańcuch A jest odpowiedzialny za wiązanie z lizyną-Sepharozą lub fibryną, a łańcuch B zawierał katalityczną aktywność tkankowego typu aktywatora plazminogenu. Znaczna redukcja dwułańcuchowego tkankowego aktywatora plazminogenu zniszczyła jednak zarówno aktywność wiążącą, jak i katalityczną. Fragment termolityczny, Fr. 1, z tkankowego aktywatora plazminogenu, który zawierał czynnik wzrostu i dwa segmenty kringle zachowywały aktywność wiązania lizyny. Dodatkowe rozszczepienia termolityczne w segmencie kringle-2 Fr. 1 spowodowało całkowitą utratę aktywności wiążącej. Wyniki te wskazują, że miejsce wiązania aktywatora plazminogenu tkankowego z fibryną było zlokalizowane w segmencie kringle-2.

Czytaj więcej artykułów medycznych...