Mechanizm działania enterotoksyny stabilnej cieplnie Escherichia coli w ludzkiej linii komórek okrężnicy.

Enzymatyczna enterotoksyna stabilna Escherichia coli (STa) powodowała wydzielanie Cl- przez monowarstwy komórek T84 w sposób zależny od dawki tylko wtedy, gdy była nakładana na szczytową powierzchnię błony, a nie po naniesieniu na powierzchnię podstawno-boczną. Pomiar cAMP, cGMP i wolnego cytozolowego Ca2 + w odpowiedzi na STa sugerował, że sam cGMP pośredniczył w odpowiedzi wydzielniczej Cl. Badania wykorzystujące blokery pompy Na +, K + -ATPazy, systemu transportowania Na +, K +, Cl-, kanału K + i kanału Cl sugerują, że wszystkie z nich uczestniczą w procesie wydzielania Cl indukowanym przez STa. Wyniki sugerują, że odpowiedź sekrecyjna Cl- indukowana przez STa jest mediowana przez cGMP po związaniu enterotoksyny z jej receptorem na błonie szczytowej. Enterotoksyna, zwiększając cGMP, otwiera kanał K + na błonie podstawno-bocznej, a także kanał Cl- na błonie szczytowej. Aktywacja tych mechanizmów wyjścia jonów wraz z aktywacją kottransportera Na +, K +, Cl- i pompy Na +, K + -ATPazy powoduje wyprowadzenie Cl- przez kanał Cl- na błonie szczytowej.

Czytaj więcej artykułów medycznych...