Metaboliczna redukcja chromu przez makrofagi pęcherzykowe i jego związki z dymem papierosowym.

Płucne pęcherzykowe makrofagi (PAM), uzyskane przez płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe od 47 osób, zmniejszyły sześciowartościowy chrom [Cr (VI)] i zmniejszyły jego mutagenność. Ich specyficzna aktywność – w większości zależna od mechanizmów cytozolowych, katalizowanych przez enzymy – była znacznie wyższa niż w odpowiednich preparatach populacji komórek mieszanych z ludzkiego obwodowego miąższu płuc lub drzewa oskrzelowego, lub ze szczurzego płuca lub wątroby. Przy równoważnej liczbie PAM, redukcja Cr (VI), całkowite białko i niektóre aktywności oksydoreduktazy były znacząco zwiększone u palaczy. Nie stwierdzono wyraźnej zmiany między rakiem płuc a pacjentami nie-nowotworowymi. U szczurów aktywność zmniejszająca Cr (VI) preparatów PAM była indukowana przez Aroclor 1254. Zatem makrofagi pęcherzykowe zapewniają kluczowe mechanizmy obronne nie tylko przez fagocytowanie metali, ale także przez metaboliczne zmniejszanie Cr (VI). Płyn nabłonkowy nabłonkowy (ELF) również wykazywał pewną redukcję Cr (VI). Wraz z już zbadanymi procesami metabolicznymi zachodzącymi w komórkach płuc, oczekuje się, że mechanizmy te ustalą progi w raku płucnym chromu.

Czytaj więcej artykułów medycznych...