Mutacja genu fumarase u dwojga rodzeństwa z postępującą encefalopatią i niedoborem fumarazy.

Zgłaszamy wrodzony błąd cyklu kwasu trójkarboksylowego, niedobór fumarazy, u dwojga rodzeństwa urodzonego przez rodziców pierwszego kuzyna. Przedstawiono postępującą encefalopatię, dystonię, leukopenię i neutropenię. Zwiększenie mleczanu w płynie mózgowo-rdzeniowym i wysokie wydalanie fumaranu z moczem doprowadziło nas do zbadania aktywności łańcucha oddechowego i cyklu Krebsa, a także do ostatecznego zidentyfikowania niedoboru fumaraz u tych dwojga dzieci. Niedobór był głęboki i obecny we wszystkich badanych tkankach, wpływając w ten sam sposób na izoenzymy fumarazy cytozolowej i mitochondrialnej. Analiza cDNA fumarazy wykazała, że obaj pacjenci byli homozygotyczni pod względem mutacji missense, transkrypcji G-955 -> C, przewidywania substytucji Glu-319 -> Gln. Ta substytucja zachodziła w wysoce konserwatywnym regionie cDNA fumarazy. Oboje rodzice wykazywali połowę oczekiwanej aktywności fumarazowej w swoich limfocytach i stwierdzono, że są heterozygotyczni pod względem tej substytucji. Niniejsze badanie jest według naszej wiedzy pierwszą charakterystyką molekularną niedoboru kwasu trikarboksylowego, rzadkiego wrodzonego wrodzonego błędu metabolizmu w dzieciństwie.

Czytaj więcej artykułów medycznych...