Mutacja w domenie wiążącej DNA genu receptora androgenowego powoduje pełną feminizację jąder u pacjenta z oporną na receptor opornością na androgeny.

Oporność na androgeny wiąże się z szerokim zakresem ilościowych i jakościowych defektów receptora androgenowego. Jednakże hodowle fibroblastów od około 10% pacjentów z klinicznymi, endokrynnymi i genetycznymi cechami charakterystycznymi dla oporności na androgeny wyrażają normalne ilości pozornie normalnego receptora androgenowego w hodowanych fibroblastach skóry narządów płciowych (oporność receptora na androgeny). Przeanalizowaliśmy gen receptora androgenu u jednego pacjenta (P321) z pełną ekspresją receptorów, feminizację jąder i wykryliśmy pojedyncze nukleotydowe podstawienie nukleotydu 2006 (G —- C) w obrębie drugiego "palca cynkowego" wiązania DNA domena, która powoduje przekształcenie reszty argininy w pozycji 615 w resztę proliny. Wprowadzenie tej mutacji do cDNA receptora androgenowego i transfekcja plazmidu ekspresyjnego do komórek eukariotycznych prowadzi do syntezy białka receptorowego, które wykazuje normalną kinetykę wiązania, ale jest nieaktywne w funkcjonalnych testach aktywności receptora. Wnioskujemy, że mutacje substytucyjne w domenie wiążącej DNA receptora androgenowego są jedną z przyczyn "oporności receptora na androgeny".

Czytaj więcej artykułów medycznych...