Naturalne autoprzeciwciała mysie i konwencjonalne przeciwciała wykazują podobne poziomy antygenowej reaktywności krzyżowej.

Komórki B śledziony od myszy normalnych i autoimmunologicznych przenoszono do biorców xid kompatybilnych z MHC. Przeciwciała monoklonalne były wydzielane przez przeniesione komórki B w hodowlach fragmentów śledziony. Przeciwciała te oceniano pod kątem reaktywności i reaktywności krzyżowej wobec panelu sześciu autoantygenów i dwóch konwencjonalnych antygenów przy użyciu testu ELISA. Autoprzeciwciała i konwencjonalne przeciwciała wytwarzane w hodowlach fragmentów śledziony przez normalne DBA / 2 i autoimmunologiczne komórki NZB B wykazywały podobne stopnie antygenowej reaktywności krzyżowej. Poprzednie badania wykazały, że testy ELISA supernatantów hodowli fragmentów śledziony wykrywają przeciwciała o powinowactwie 5 x 10 (6) M-1 lub większym. W związku z tym przeanalizowaliśmy również reaktywność krzyżową przeciwciał monoklonalnych uzyskanych z hybrydom. Pozwoliło to na ocenę przeciwciał o niższym powinowactwie wiązania. Reaktywność krzyżową wykrywano częściej wśród tych hybrydom. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi obserwacjami, przeciwciała hybrydom specyficzne dla konwencjonalnych antygenów wykazywały reaktywność krzyżową z częstotliwością podobną do tej dla przeciwciał specyficznych dla autoantygenów.

Czytaj więcej artykułów medycznych...