Nieprawidłowość lipoproteinowa w chorobie Tangier: ilościowe oznaczanie apoprotein.

W tym badaniu ustaliliśmy na podstawie testu radioimmunologicznego i podwójnej immunoelektroforezy całkowite ilości i rozkłady apoprotein A u trzech dorosłych pacjentów dotkniętych chorobą Tangier (dziedziczny niedobór alfa-lipoprotein). W porównaniu z prawidłowym osoczem, całkowite ilości apoprotein AI i A-II w osoczu Tangeru określono jako mniejsze niż 1% i 5-7%, odpowiednio. U pacjentów z Tangeru około 90% AI apoproteiny osiadło, gdy ultrawirowanie osocza przeprowadzono przy gęstości 1,21 g / ml KBr. Przeciwnie, ponad 95% apoproteiny A-II unosiło się w tych warunkach. W normalnym osoczu około 90% obu apoprotein AI i A-II znajduje się w ułamku gęstości 1,063-1,21 g / ml KBr. Te wyniki sugerują, że całkowita dysocjacja apoprotein A występuje w osoczu Tangeru. Ta dysocjacja apoprotein została potwierdzona przez podwójną immunoelektroforezę z monospecyficzną surowicą odpornościową. Eksperymenty immunochemiczne i elektroforetyczne nie dostarczyły dowodów na strukturalną nieprawidłowość AI apoproteiny u tych pacjentów. Wyniki razem sugerują, że normalne lipoproteiny o dużej gęstości nie występują w osoczu Tangeru.

Czytaj więcej artykułów medycznych...