Nieznaczny antygen zgodności tkankowej HY ulega ekspresji na ludzkich hematopoetycznych komórkach progenitorowych.

Polimorficzne pomniejsze transplantacyjne antygeny prawdopodobnie odgrywają ważną rolę we wszczepianiu odrzucanych przeszczepów szpiku kostnym za pośrednictwem układu immunologicznego. Mapowanie tych antygenów na hematopoetycznych komórkach progenitorowych (HPC) jest ważne, ponieważ te determinanty antygenowe mogą służyć jako struktury docelowe w procesie odrzucania, a ostatecznie otwiera możliwość dopasowania do tych antygenów. Zastosowanie cytotoksyczności komórkowej z cytotoksycznymi limfocytami T zależnymi od HY jako komórek efektorowych, zależne od dawki zahamowanie wzrostu do 100% mieloidalnej (CFU-GM), erytroidalnej (BFU-E) i wielotorowej (CFU-GEMM) HPC dawców męskich, co wskazuje na ekspresję antygenu HY w tych komórkach progenitorowych. Przeciwnie, hamowanie względnie dojrzałych erytroidalnych i mieloidalnych komórek progenitorowych wynosiło tylko 40-50%, co wskazuje, że rozpoznanie antygenu HY zmniejszyło się podczas dojrzewania erytroidalnego i mieloidalnego HPC. Nasze wyniki pokazują, że antygen HY można rozpoznać w HPC jako cel dla cytotoksycznych odpowiedzi komórek T. Może to być ważne w przypadku odrzucania przeszczepu przez przeszczepione szpik kostny męski przez biorców płci żeńskiej.

Czytaj więcej artykułów medycznych...