Oczyszczanie i częściowe sekwencjonowanie autoantygenu RA33 wykazuje, że jest on nie do odróżnienia od białka A2 heterogennego kompleksu jądrowego rybonukleoproteiny.

RA33 jest autoantygenem jądrowym o pozornej masie cząsteczkowej 33 kD. Autoprzeciwciała przeciwko RA33 występują w około 30% surowic od pacjentów z RA, ale tylko sporadycznie w surowicach od pacjentów z innymi chorobami tkanki łącznej. Aby scharakteryzować RA33, antygen oczyszczono z ekstraktów jądrowych komórek HeLa do uzyskania ponad 90% homogenności za pomocą chromatografii powinowactwa na heparynie-Sepharozie i przez chromatoogniskowanie. Analiza sekwencji pięciu peptydów tryptycznych ujawniła, że ich sekwencje odpowiadają odpowiadającym sekwencjom białka A2 heterogennego kompleksu nukleonukleoproteiny jądrowej (hnRNP). Ponadto okazało się, że RA33 jest obecny w kompleksie 40S hnRNP i zachowuje się nieodróżnialnie od A2 w wiązaniu z jednoniciowym DNA. Podsumowując, dane te silnie wskazują, że RA33 i A2 są tym samym białkiem, a zatem identyfikują na poziomie molekularnym nowy autoantygen.

Czytaj więcej artykułów medycznych...