Opróżnianie żołądka i wydzielanie w zespole Zollingera-Ellisona.

Opróżnianie żołądka i wydzielanie, a także objętość i skład soku żołądkowego określono jednocześnie u trzech pacjentów z zespołem Zollingera-Ellisona iu siedmiu zdrowych osób. Nadciśnienie w żołądku obserwowano u pacjentów z zespołem Zollingera-Ellisona iu osób zdrowych otrzymujących pentagastrynę. W przeciwieństwie do tego frakcja zawartości żołądka opróżniana na minutę (ułamkowa stopa opróżniania) była zwiększona u pacjentów Zollingera-Ellisona i niezmieniona lub zmniejszona u zdrowych osób otrzymujących pentagastrynę. Zwiększona ułamkowa stopa opróżniania żołądka u pacjentów z zespołem Zollingera-Ellisona utrzymywała się pomimo zniesienia nadmiernego wydzielania żołądka przez metiamid. Tak więc, zwiększone ułamkowe opróżnianie żołądka obserwowane u pacjentów z zespołem Zollingera-Ellisona nie wynika z hipergastrynemii lub z nadmiernego wydzielania żołądkowego per se. Zamiast tego wydaje się, że przyczyną jest niezdefiniowany czynnik nerwowy lub humoralny.

Czytaj więcej artykułów medycznych...