Podzbiór naturalnych komórek zabójczych jest indukowany przez kompleksy immunologiczne w celu wyświetlenia receptorów Fc dla IgE i IgA i wykazuje funkcję regulacji izotypowej.

Badano ekspresję receptorów Fc dla IgE (FcER) lub IgA (FcAR) na oczyszczonych komórkach NK (NK). Nie wykryto FcER + i kilku komórek NK FcAR + na świeżo rozdzielonych komórkach NK (NKH-1 +) od zdrowych dawców. Inkubacja komórek NK kompleksami immunologicznymi IgE-anty-IgE lub kompleksami immunologicznymi IgA-anty-IgA indukowała odpowiednio do 10 i 20% komórek FcER + lub FcAR +. Te FcR indukowano na CD3-, ale nie na komórkach CD3 + NKH-1 +. W przeciwieństwie do tego, komórki NK od pacjentów z różnymi dysgammaglobulinemiami nie mogą być indukowane do ekspresji FcER lub FcAR odpowiadających ich nieprawidłowym krążącym poziomom IgE i / lub IgA. Wzbogacone supernatanty komórek NK od FcER + lub FcAR + od normalnych wzmocniły syntezę IgE lub IgA z Ig wydzielających linie komórkowe B w sposób swoisty dla izotypu bez zwiększania proliferacji. Zatem komórki NK po interakcji ze swoistymi izotypami Ig w kompleksach eksprymują FcR i produkują czynniki różnicujące dla tego izotypu.

Czytaj więcej artykułów medycznych...