Przeciwciało monoklonalne przeciwko ludzkiej płytkowej glikoproteinie IIIa wykrywa pokrewne białko w hodowanych ludzkich komórkach śródbłonka.

Wcześniej opisywaliśmy serię przeciwciał monoklonalnych przeciwko glikoproteinom błony płytkowej. Dwa z przeciwciał, B59.2 i B2.12, rozpoznają kompleks glikoproteiny IIb-IIIa. Te dwa przeciwciała reagują specyficznie z glikoproteiną (GP) IIIa, co pokazano na podstawie immunoblottingu żelu z dodecylosiarczanem-poliakryloamidowym żelem solubilizowanych błon płytkowych. Monoklonalny B2.12, ale nie B59.2, wiąże się z hodowanymi ludzkimi komórkami śródbłonka uzyskanymi z żyły pępowinowej, tętnicy biodrowej wewnętrznej i żyły dolnej dolnej. W stanie nasycenia wykryto około 100 000 miejsc wiązania na komórkę śródbłonka żyły pępkowej człowieka. Gdy solubilizowane radiojodowane komórki poddano chromatografii w kolumnie B212 związanej z agarozą, otrzymano pojedyncze radioznakowane białko, którego pozorna masa cząsteczkowa była nieco większa niż GP płytek krwi IIIa. Białko to zawierało [35S] metioninę, gdy komórki śródbłonka zostały wyznakowane metabolicznie. Wyniki te pokazują, że ludzkie błony komórek śródbłonka syntetyzują białko immunologicznie powiązane z płytkami GP IIIa.Images

Czytaj więcej artykułów medycznych...