Przemijająca supresja hemopoeza klonalna związana z ciążą u pacjenta z zaburzeniem mieloproliferacyjnym.

Wykorzystaliśmy analizę polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych w celu zbadania klonalnego zaangażowania komórek krwi u kobiety z chorobą mieloproliferacyjną, której początkowo wysoka liczba płytek krwi (940 000 / mikrolitr) spontanicznie spadła podczas normalnej ciąży, ale następnie szybko powróciła do tego samego wysokiego poziomu po dostawa jej dziecka. Analiza jej progenitorów erytroidalnych wykazała obecność prekursorów niezależnych od erytropoetyny przed, w trakcie i po jej ciąży, zgodnie z diagnozą choroby mieloproliferacyjnej i utrzymaniem się nieprawidłowego klonu przez cały okres badania. Analiza DNA z jej granulocytów krwi wykazała, że są one poliklonalne w połowie ciąży, kiedy liczba płytek zmniejszyła się do wartości prawidłowych, w porównaniu do wzoru monoklonalnego wykazywanego przez jej granulocytami krwi 3 miesiące po porodzie, gdy liczba płytek krwi ponownie wzrosła. Wyniki te wykazują częściową konwersję do prawidłowej hemopoezy poliklonalnej podczas jej ciąży i sugerują uprzednio nieoczekiwaną różnicową wrażliwość normalnych i neoplastycznych komórek krwiotwórczych na zmiany fizjologiczne związane z tym stanem.

Czytaj więcej artykułów medycznych...