Regulacja tworzenia hemoglobiny AIc w ludzkich erytrocytach in vitro. Wpływ czynników fizjologicznych innych niż glukoza.

Tworzenie się hemoglobiny AIc badano w nienaruszonym ludzkim erytrocytach in vitro. Opracowano zadowalające metody utrzymywania erytrocytów w warunkach fizjologicznych przez ponad 8 dni z hemolizą poniżej 10%. Poziom hemoglobiny AIc oznaczano chromatograficznie na hemolizatach erytrocytów po usunięciu odwracalnych składników przez inkubację przez 6 hw 37 stopniach C. Stężenie hemoglobiny AIc wzrastało liniowo z czasem podczas 8 d inkubacji. Szybkość tworzenia hemoglobiny AIc wzrastała liniowo wraz ze wzrostem stężenia glukozy z 40 do 1000 mg / dl. Deoksyhemoglobina była glikozylowana dwukrotnie szybciej niż oksyhemoglobina. Szybkość tworzenia się hemoglobiny AIc została dodatkowo zwiększona przez podwyższony poziom 2,3-difosfoglicerynianu, efekt, który był najbardziej zaznaczony deoksyhemoglobiną. Wnioskujemy, że na nieenzymatyczną glikozylację hemoglobiny mają wpływ czynniki inne niż glukoza, w tym napięcie tlenu i poziomy 2,3-difosfoglicerynianu.

Czytaj więcej artykułów medycznych...