Relacja supresji glukagonu przez insulinę i somatostatynę do stężenia glukozy w otoczeniu.

Aktywność insuliny i somatostatyny hamująca glukagon została porównana przy wysokich i niskich stężeniach glukozy. U normalnych psów otrzymujących hiperglukagonemię po wstępnym leczeniu floridryną insulina i somatostatyna hamowały glukagon odpowiednio w dawkach 47 +/- 8 i 35 +/- 8% / h (NS), pomimo głębokiej hipoglikemii. U ciężko hiperglikemicznych psów z cukrzycą i alloksanem, insulina i somatostatyna hamowały glukagon z częstością odpowiednio 48 +/- 13 i 54 +/- 6% / h, nie różniące się od psów bez cukrzycy. Po wstępnym leczeniu floridynem w celu wyeliminowania hiperglikemii u psów chorych na cukrzycę, insulina i somatostatyna zmniejszały się odpowiednio o 51 +/- 8 i 31 +/- 10% / h (NS). Glukoza podawana w grupie uprzednio leczonej phloridzinem z niedoborem insuliny stłumiła tylko częściowo glukagon; potrzebna była insulina, aby jeszcze bardziej ją zmniejszyć. Wnioskujemy, że insulina i somatostatyna hamują glukagon w podobnym tempie, niezależnie od poziomu glukozy w otoczeniu, a hiperglikemię cukrzycową stanowi sumę stymulacji przez brak insuliny minus supresję związaną z hiperglikemią.

Czytaj więcej artykułów medycznych...