Relaks anafilaktyczny bazofilowej aktywności podobnej do kalikreiny. II. Pośrednik natychmiastowych reakcji nadwrażliwości.

W tym raporcie opisano uwalnianie immunologiczne nowego mediatora z ludzkich leukocytów obwodowych, aktywność podobną do kalafoniny bazowej (BK-A). Proces uwalniania inicjowany jest przez oddziaływanie antygenu na anty-IgE z komórkową IgE i wydaje się być podobny w mechanizmie do relazy histaminy i innych mediatorów bezpośredniej reakcji nadwrażliwości. Relacje dawka-odpowiedź i kinetyka uwalniania histaminy i BK-A z leukocytów obwodowych prowokowanych antygenem są podobne. Reakcja BK-A zależy od wapnia i temperatury, wymaga energii metabolicznej i jest kontrolowana przez interakcje hormon-receptor, które wpływają na poziom komórkowy cyklicznego AMP, jak opisano dla innych mediatorów natychmiastowych reakcji nadwrażliwości. Dane wskazują, że oddziaływanie BK-A z kininogenem ludzkiego osocza generuje immunoreaktywną kininę. Wnioskujemy, że interakcja antygen-IgE prowadzi do uwolnienia z ludzkich bazofilów nowego mediatora, aktywności podobnej do kalafryny bazofilowej, która może być również związkiem między reakcjami bezpośredniej hipersenstywności a układami generującymi kininę osocza i / lub tkanki.

Czytaj więcej artykułów medycznych...