Rola grasicy w indukcji i przeniesieniu szczepień przeciwko adiuwantowemu zapaleniu stawów za pomocą linii limfocytów T u szczurów.

Adjuwantowe zapalenie stawów jest eksperymentalną chorobą szczurów indukowaną przez immunizację do antygenów Mycobacterium tuberculosis. Nasza obserwacja, że zapalenie stawów może być indukowane na napromieniowanych szczurach przez linię A2 limfocytów T przy braku antygenów prątkowych sugeruje, że adiuwantowe zapalenie stawów jest chorobą autoimmunologiczną. Co więcej, linia A2 mogłaby być użyta do szczepienia szczurów, które nie zostały poddane napromieniowaniu, przeciwko późniejszej indukcji adiuwantowego zapalenia stawów przez aktywną immunizację na prątki. W niniejszym badaniu odkryliśmy, że komórki grasicy uzyskane od szczepionych szczurów A2 mogą przenosić oporność na adiuwantowe zapalenie stawów na szczury naiwne. To wskazuje, że mechanizm oporności wywołany przez szczepienie A2 jest prawdopodobnie immunologiczny i obejmuje limfocyty pochodzące z grasicy.

Czytaj więcej artykułów medycznych...