Rozszczepienie białka S przez proteazę błony komórkowej.

Białko S jest zależnym od witaminy K kofaktorem glikoproteinowym do proteazy serynowej, aktywowanego białka C. W tym badaniu wykazano, że białko S o długości 125I wiąże się z niestymulowanymi płytkami krwi w zależnej od czasu i wapnia reakcji nasycania. Pół-maksymalne wiązanie zachodziło przy stężeniu białka S wynoszącym 10 nM, z około 1100 miejscami wiązania na płytkę. Po związaniu białka S z płytkami następowało szybkie rozszczepienie białka, w którym pośredniczy proteaza zamknięta w błonie płytkowej. Proteaza błonowa była zależna od Ca ++, hamowana przez wysokie stężenia fluorofosforanu diizopropylu, ale była oporna na wiele innych inhibitorów proteazy. Badania czynnościowe wykazały, że cięcie białka S wiązało się z całkowitą utratą aktywności przeciwzakrzepowej kofaktora. Wnioskujemy, że białko S wiąże się z płytkami krwi i jest inaktywowane przez nową proteazę błonową zależną od Ca ++. Może to reprezentować fizjologiczną reakcję, która reguluje aktywność białka S.Images

Czytaj więcej artykułów medycznych...