Specyficzne wiązanie antygenu z ludzkimi limfocytami T.

Wykazano, że ludzkie limfocyty T uczulone na Candida albicans (CA) proliferują w hodowlach indukowanych mannanem, rozgałęzionym polisacharydem ekstrahowanym ze studzienki komórkowej CA. Obecnie opisujemy, że gdy używano silnie znakowanego [3H] mannanu, specyficzne dla antygenu komórki T były zdolne do wiązania znakowanego mannanu na ich błonie. Obserwacje, że nieistotne komórki blastyczne nie wiązały [3H] mannanu i że specyficzne dla mannanu komórki blastyczne nie wiązały się z trytowanym pneumokokowym polisacharydem SIII, wskazują na specyficzność wiązania mannanu. Wiązanie Mannana było odwracalne i możliwe do nasycenia. Wiązanie mannanu w komórkach T blast zostało zahamowane przez preinkubację z przeciwciałami monoklonalnymi przeciwko T3, ale nie z innymi cząsteczkami pokrewnymi komórkami T. Charakterystyka tego receptora sugeruje jego identyczność z receptorem komórek T dla antygenu. Bezpośrednie wiązanie mannanu może wynikać albo z sieciowania receptora przez multiwalentny mannan, albo z rozpoznania mannanu w połączeniu z cząsteczkami HLA-DQ, jak sugeruje to częściowe blokowanie wiązania mannanu przy użyciu monoklonalnych przeciwciał anty-HLA-DQ. .Obrazy

Czytaj więcej artykułów medycznych...