Substytucja gamma-metionina-310 do treoniny i wynikająca z tego N-glikozylacja na gamma asparaginie-308 zidentyfikowana w wrodzonej dysfibrinogenemii związanej z pourazowym krwawieniem, fibrynogen Asahi.

W nieprawidłowym fibrynogenie z poważnie upośledzoną polimeryzacją monomerów fibryny, zidentyfikowaliśmy substytucję metionina-to-treonina w pozycji 310 łańcucha gamma. Ponadto stwierdzono, że asparagina w pozycji 308 była N-glikozylowana z powodu nowo utworzonej sekwencji konsensusowej, asparagina (308) -glicyna (309) -treonina (310). Dwa defekty strukturalne w zmutowanym łańcuchu gamma mogą zaburzać konformację wymaganą do polimeryzacji monomeru fibryny, która jest specyficznie przypisana do domeny D fibryny. Ta zmiana wydaje się również wpływać na międzycząsteczkowe sieciowanie łańcucha gamma fibryny i fibrynogenu, chociaż stwierdzono, że normalny jest akceptor aminy gamma-glutamina-398. Te nieprawidłowe funkcjonowanie może być związane z krwotokiem pourazowym obserwowanym u 33-letniego mężczyzny z umiarkowaną krwotoczną skazą związaną z obrażeniami od wczesnego okresu dojrzewania. Stwierdzono, że struktura dodatkowego ugrupowania węglowodanowego przyłączonego do asparaginy-308 jest identyczna z tymi pochodzącymi z normalnych łańcuchów beta i gamma, co udowodniono za pomocą HPLC.

Czytaj więcej artykułów medycznych...