Transport potasu przez izolowaną perfundowaną nerkę.

Nerki nerki perfundowane poza ciałem sztucznym medium są w stanie zwiększyć ich frakcyjne wydzielanie potasu w odpowiedzi na wzrost stężenia potasu w pożywce, ale nigdy nie wykazują wydzielania netto potasu. Przeciwnie, izolowane perfundowane nerki od chronicznie obciążonych potasem szczurów regularnie wydzielają potas w nadmiarze względem przefiltrowanej ilości. Ouabain całkowicie blokuje wydzielanie potasu przez te wyizolowane nerki, co sugeruje, że Na-K-ATPaza pośredniczy w wydzielaniu potasu przez szczury przystosowane do potasu. Ani deprywacja sodu, wstępne traktowanie deoksykortykosteronem, ani wstępne traktowanie metyloprednizolonem nie przygotowało nerki do wydzielania potasu, pomimo stymulacji aktywności Na-K-ATPazy w korze lub zewnętrznym rdzenia. Obciążenie potasowe było jedynym testowanym manewrem, który zwiększał aktywność Na-Katpazy w rdzeniu wewnętrznym (biała brodawka), a także wytwarzał wydzielanie potasu przez izolowaną nerkę. Chirurgiczna ablacja brodawki znosiła sieciowe wydzielanie potasu normalnie występujące w perfundowanych nerkach szczurów przystosowanych do potasu, co podkreśla znaczenie brodawki w procesie adaptacji potasu.

Czytaj więcej artykułów medycznych...