Trijodotyronina wzmaga odpowiedź nerek na aldosteron w kanalikach zbierających królika.

Ponieważ zaobserwowano, że hormony tarczycy i mineralokortykoidy stymulują nerkową Na-K-ATPazę w podobnych miejscach iz podobnymi przebiegami czasowymi, to badanie rozpoczęto w celu oceny, czy aldosteron jest zaangażowany w stymulację Na-K-ATPazy obserwowaną w zbieraniu kanalików 3 godziny po podanie trójjodotyroniny (T3) królikom poddanym tarczycy (TX). Wyniki wskazują, że: Poziom aldosteronu w osoczu znacznie się zmniejszył u królików TX, ale nie został przywrócony 3 godziny po wstrzyknięciu T3; Wczesna stymulacja Na-K-ATPazy przez T3 została zniesiona, gdy poziom aldosteronu w osoczu został stłumiony przez adrenalektomię lub gdy efekty aldosteronu zostały zablokowane przez spironolakton; Podawanie aldosteronu do królików TX naśladowało działanie T3; Wrażliwość Na-K-ATPazy na aldosteron znacznie zmniejszyła się po wycięciu tarczycy. Wyniki te pokazują oddziaływanie między aldosteronem i T3 w kontroli Na-K-ATPazy w kanaliku zbiorczym. Trijodotyronina zwiększa wrażliwość Na-K-ATPazy na aldosteron, który z kolei wywołuje działanie stymulujące mimo obniżonego poziomu w osoczu obserwowanego podczas niedoczynności tarczycy.

Czytaj więcej artykułów medycznych...