Uwalnianie wolno reagującej substancji z płytek królika.

Myje płytki królika stymulowane czynnikiem aktywującym płytkę, trombiną lub kwasem arachidonowym, uwalniają substancję wolno reagującą (SRS), podczas gdy płytki zagregowane przez difosforan adenozyny nie. Na produkcję płytek SRS nie wpłynęła indometacyna ani kwas acetylosalicylowy, ale zmniejszono ją dużymi dawkami kwasu eikozatodikronowego, inhibitora cyklooksygenazy i lipooksygenazy. L-cysteina znacznie wzmocniła uwalnianie SRS z płytek krwi. Ta aktywność SRS, która była antagonizowana przez FPL 55712 i inaktywowana przez arylosulfatazę, była zgodna z tym samym schematem elucji dla kolumn do chromatografii cieczowej Amberlite, kwasu krzemowego i odwróconej fazy, jak opisano dla SRS z innych źródeł. Aktywność SRS uwalniana z płytek krwi preinkubowanych z kwasem arachidonowym [14C] wykazywała taki sam czas retencji jak radioaktywność w wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami. Uwalnianie SRS z płytek krwi jest zgodne z ich implikacją w patogenezie astmy i innych chorób płuc.

Czytaj więcej artykułów medycznych...