Wydzielanie przez glukagonoma możliwego prekursora glukagonu.

Pięciu pacjentów z glukagonami miało zwiększone poziomy immunoreaktywności całkowitego glukagonu w osoczu. Filtracje żelowe tych próbek osocza na kolumnach Bio-Gel P30 wykazały, że większość immunoreaktywności wyeluowała w frakcjach 3500- (prawdziwego glukagonu) i 9000-daltonów. Po podaniu efektorów komórek alfa obserwowano zmiany w całkowitej immunoreaktywności glukagonu, które w pierwszym rzędzie odpowiadały 3500 daltonom, ale nastąpiły również zmiany w ugrupowaniu 9000-daltonów. Żywieniowe osocze z guzów dwóch pacjentów zawierało podwyższone stężenia immunoreaktywności glukagonu w obu frakcjach. Gdy materiał zarówno z pików 3500, jak i 9000 daltonów był seryjnie rozcieńczony w teście immuno glukagonu, znaleziono równoległe krzywe przemieszczania, co sugeruje, że oba mają podobne lub identyczne determinanty antygenowe. Tak więc, po przekształceniu w stan nowotworowy, komórki alfa glukagonoma, podobnie jak komórki beta insulinoma, mogą wydzielać zwiększoną ilość większego, 9000-molowego, glukagonu, który może być prohormonem.

Czytaj więcej artykułów medycznych...